Wellnessmassage-praktijk Ria Fransen
                      

COVID-19 (CORONA)

Verantwoord masseren in de 1,5 meter samenleving.

Ik maak alleen afspraken met mensen waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Dit doe ik aan de hand van een triage / gezondheidscheck.

Mocht u na de gemaakte afspraak toch klachten (hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts,  benauwdheid, reuk- en of smaakverlies) krijgen dan verzoek ik u de afspraak te annuleren. 

Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht voor onder andere contactberoepen. Zowel de masseur als diegene die gemasseerd wordt dragen beiden een mondkapje gedurende de massage.

Maken van een afspraak en triage (gezondheidscheck)

Behoort U tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.

1. Mensen van 70 jaar en ouder.
2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van de 
onderliggende aandoeningen. 

  • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar zo veel last van hebben dat ze onder behandeling van een longarts zijn.
  • Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn van een cardioloog.
  • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties. 
  • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie. 
  • Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts. 
  • Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2. 
  • Mensen met ernstige leverziekte. 
  • Mensen met ernstig overgewicht (BMI > 40).

U heeft een grotere kans om ernstig ziek te worden als u besmet wordt met het nieuwe coronavirus dan anderen. Dat komt doordat de natuurlijke afweer van het lichaam bij mensen op leeftijd en bij mensen die een ziekte hebben vaak lager is. 

Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven. Op basis van een gezondheids-check die ik met u doorloop bepaal ik of u behandeld kunt worden.  

Voor iedereen geldt: U kunt geen afspraak maken als u één van onderstaande vragen met JA beantwoord. 

1.     Heeft u (de afgelopen 24 uur of) op dit moment één of meerdere van de volgende klachten: hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts,  benauwdheid, reuk- en of smaakverlies? 

2.     Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

3.     Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

4.     Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

5.     Bent u in quarantaine omdat u;

- direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

- terug bent gekomen uit een COVID-19 risicogebied?

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen? 

U kunt pas op de afspraak verschijnen als elke bovenstaande vraag met NEE wordt beantwoord. 


Aanvullende maatregelen in mijn praktijk

Wat vraag ik van u? 

·  Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes. 

·  Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij mij binnen. 

·  Kom alleen, het aantal personen in mijn praktijk houd ik graag beperkt. 

·  Bij binnenkomst gaat u uw handen reinigen met desinfecterende handgel welke ik voor u gereed heb staan. 

·  Houd 1.5 meter afstand van andere cliënten. 

·  Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met uw handen. 

·  Houd u er rekening mee dat mijn toilet tijdelijk gesloten is. 

·  Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de afspraak telefonisch contact met mij op om te overleggen of uw afspraak kan doorgaan. 

·  Betaling vindt bij voorkeur plaats via een 'Tikkie' of middels bankbetaling. 

·  Geannuleerde afspraken vanwege gezondheids-overwegingen zal ik uiteraard niet in rekening brengen. 

·  Volg in mijn praktijk altijd de instructies op. 

·  Mocht u zich niet prettig voelen om uw gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen, dan heb ik daar uiteraard alle begrip voor.


Mijn voorzorg maatregelen: 

 ·   Ik heb geen ziekteverschijnselen. 

·   Ik geef geen hand bij binnenkomst. 

·   Na iedere cliënt reinig en desinfecteer ik alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar u bent geweest. 

·   Ik ventileer en/of lucht de behandelkamer.

·   Ik plan meer tijd voor en tussen de afspraken om alle voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.

·   Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht voor onder andere contactberoepen. Zowel de masseur als diegene die gemasseerd wordt dragen een mondkapje gedurende de massage.

Blijf gezond!

Hartelijke groet Ria Fransen