Wellnessmassage-praktijk Ria Fransen
                      

Rugmassage: Veel mensen hebben een vorm van lage rugpijn. Dit kan veroorzaakt worden door bijv. stress, spanning of een verkeerde houding. Lage rugpijn komt veel voor. De lage rugpijnmassage is een methode om mensen weer ontspanning te geven in de onderrug en de daaruit voorvloeiende klachten te verminderen.
Nek-schouder massage: Nek- en schouderklachten zijn samen met (lage) rugklachten de meest voorkomende vorm van gewrichtsklachten. Tegenwoordig worden nek- en schouderklachten ook wel CANS genoemd. CANS betekent Complaints of Arm, Nek or Shoulder. In het Nederlands wordt de term KANS gebruikt. Deze staat voor Klachten aan Arm, Nek of Schouder.  De Nek-schouder massage is een methode om mensen weer ontspanning te geven in de schoudergordel om de eventueel daar uit voort vloeiende klachten zoals hoofdpijn te verminderen.


Hoofdpijnmassage: Veel mensen hebben een vorm van hoofdpijn. Dit kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld stress, spanning, onregelmatig leven of hormonen. Dit kan resulteren in o.a. spanningshoofdpijn, hormonale hoofdpijn, migraine of medicatie afhankelijke hoofdpijn. De hoofdpijn massage is een methode om mensen weer rust te geven in het hoofd en schoudergebied en de eventuele hoofdpijn klachten te verminderen.
Voetmassage: Tijdens een voetmassage worden de reflexzones en de meridianen in voeten en onderbenen behandeld. De massage bevordert de doorbloeding en het lymfesysteem, waardoor afvalstoffen kunnen worden afgevoerd en blokkades kunnen worden opgeheven. Een voetmassage werkt dus ontspannend, vitaliserend en reinigend.